งานวิจัยและการริเริ่มสำคัญ

งานวิจัยวัฒนธรรมอาหาร (Gastronomy) และการท่องเที่ยว (Tourism) เป็นวิธีการบูรณาการเครือข่ายความสัมพันธ์ ที่นำทุกภาคส่วนมาพิจารณาแบบองค์รวม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารและวัฒนธรรมอาหาร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนหลังจากการบริโภค ซึ่งรวมถึง ภูมิทัศน์ สถานที่ การเกษตรและกรรมวิธีผลิตอาหาร ประเพณีเกี่ยวกับอาหาร การนำเสนออาหาร การต้อนรับ การรับประทานอาหาร มรดก วิถีชีวิต การพัฒนาจุดหมายปลายทาง และที่สำคัญคือความสัมพันธ์ที่สอดประสานไปกับวัฒนธรรมอาหาร เป็นการแสดงออกด้วยศิลปะการทำอาหาร ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการออกแบบการสื่อสาร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานวิจัยที่สำคัญ

งานวิจัยและการริเริ่มสำคัญ

มองอาหารในจานแล้วให้คิดเสมอว่า ในหนึ่งจานนั้น ไม่เพียงหมายถึง วัฒนธรรมอาหารประจำชาติ ประจำถิ่น แต่มีขนบ ประเพณี ภูมิศาสตร์ พื้นดิน แหล่งน้ำ แผ่นฟ้า ที่ก่อกำเนิดให้เป็นธรรมชาติที่มนุษย์เราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเป็นอยู่ตามวิถีเหล่านี้ อาหารจึงเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยง ความเป็นมนุษย์ที่จะยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่ อยู่ที่เราจะรักษา ปรับตัวกับกาลที่เปลี่ยนไปอย่างไร

4 เสาหลัก

  These pillars are: (1) farming system, (2) the story of food, (3) creative industries, and (4) sustainable tourism.

  These four pillars are experienced as a “journey” co-created by the tourist and the host community in which they come together in a place-based approach that captures local character.

  Farming systems underpin the food system; they are the source of all cuisine.

  Cuisine is more than just food; it is an expression of culture and identity. By telling the story of local food (through sharing cuisine, cooking classes etc.), host communities share Thai knowledge and wisdom with their guests, creating a deeper and more meaningful experience.

  As an expression of culture, the stories of food and cuisine can also be expressed and experienced through creativity and creative industries (art, literature, and music, film, photography, fashion and many more.)

  Taken in their entirety, these create sustainable tourism experiences that contribute to community development, local pride, and an enhanced tourism experience for both tourists and locals.

  Woodcutting by Weerawut Kangwannavakul

  โปสเตอร์นี้เป็นผลงานการตัดไม้ต้นฉบับของศิลปินชาวไทย วีรวุฒิ กังวานนาวากุล โดยมีชื่อว่า “การเดินทางของอาหาร” งานศิลปะสะท้อนถึงเสาหลักทั้งสี่ว่ามีประสบการณ์เสมือนเป็น “การเดินทาง” ที่สร้างสรรค์ร่วมกันโดยนักท่องเที่ยวและชุมชนเจ้าภาพซึ่งพวกเขามารวมกันในสถานที่ที่รวบรวมลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น ศูนย์กลางของงานศิลปะคือนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้านที่วาดภาพแสดงให้เห็นว่า มารวมตัวกันในพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ สามารถมองเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมได้ ในงานศิลปะต้นฉบับ เครื่องบินลำหนึ่งบินลัดเลาะไปตามท้องฟ้า บินอยู่เหนือดวงอาทิตย์สีส้มสดใส ขนาบข้างด้วยส้อมและมีด ซึ่งตอกย้ำความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรรม การท่องเที่ยว อาหาร และศิลปะในแบบวัฒนธรรมไทย

  Visit our artist LEARN MORE Portfolio | Nujo Art and Farm (jimdosite.com)

  Collection of Our Research Initiatives

  ให้คุณค่าและยินดีต้อนรับการรวมคนรุ่นใหม่และทุกเพศทุกวัยให้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ผ่านศิลปะแห่งอาหาร งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า “ศาสตร์การทำอาหารไปไกลกว่าแค่สิ่งที่อยู่ “บนจาน”

  การจับคู่ศิลปะการแสดงไทยและศิลปะอาหาร

  การทดลองศึกษาวิจัย “การจับคู่ระหว่างเชฟและนักศึกษานาฎศิลป์ไทย” เชฟและนักเรียนศิลปะการแสดงร่วมกันสำรวจทรัพย์สินในอาณาเขตที่เลือก รวมถึงวัฒนธรรม มรดก และประเพณีทางประวัติศาสตร์ (อาหาร งานฝีมือ คติชน ทัศนศิลป์ การละคร วรรณกรรมอ้างอิง และสถานที่ทางประวัติศาสตร์) และทรัพยากรธรรมชาติ (ภูมิทัศน์ พืช สัตว์ กายภาพและสังคม ขอบเขตการผลิต) พวกเขาร่วมกันสืบค้น ร้อยเรียงและออกแบบ ตามสิ่งที่โดดเด่นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นที่แตกต่าง กระบวนการวิจัยเชิงสร้างสรรค์แสดงให้เห็นถึงวิธีการเปลี่ยนทรัพย์สินในท้องถิ่นให้กลายเป็นโรงละครที่บอกเล่าความรู้สึกของสถานที่ผ่านศิลปะการแสดงของไทย ซึ่งออกแบบมาเพื่อการจับคู่ที่พิเศษกับอาหารท้องถิ่นที่ออกแบบโดยเชฟ

  Our Gastrodiplomacy

  ลงทุนกับการพัฒนาช่างฝีมือรุ่นเยาว์เพื่อให้เกิดองค์กรนวัตกรรม ซึ่งสนับสนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในภูมิภาค โดยการเน้นความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาหาร การให้ความรู้เรื่องความยั่งยืนและการมีพลานามัยที่ดีซึ่งมาจากอาหาร และการกระตุ้นการพัฒนาด้านวัฒนธรรมอาหารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/สินค้า/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่

  วิธีการวิจัยในแบบ Action Research ผ่านค่ายสร้างสรรค์ที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยกระตุ้นการลงทุนเชิงนวัตกรรม การนำแรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหารในท้องถิ่น มากระตุ้นจินตนาการ เป็นวิธีที่น่าตื่นเต้นและมีชีวิตชีวาในการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์ ค่ายสร้างสรรค์ของเราสำหรับการออกแบบกิจการนวัตกรรมได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถขยายไปสู่ประสบการณ์ที่ดื่มด่ำนี้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อจุดประกายจิตวิญญาณของผู้ประกอบการรุ่นใหม่และปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นนวัตกรรม การวิจัยเริ่มต้นการเดินทางเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวคิดทางธุรกิจที่ก้าวล้ำผ่านเวิร์กช็อป การทำงานร่วมกันเป็นทีมจากความสามารถหลากหลาย การให้คำปรึกษา และกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ เป้าหมายการวิจัยของเราคือการมอบเครื่องมือ ทรัพยากร และแรงบันดาลใจให้กับศิลปินท้องถิ่น พ่อครัวท้องถิ่น และศิลปินผู้มีทักษะในการเปลี่ยนความคิดให้เป็นกิจการที่ประสบความสำเร็จ กระบวนการวิจัยได้สำรวจขอบเขตใหม่ๆ เชื่อมโยงกับผู้มีวิสัยทัศน์ที่มีความคิดเหมือนกัน และทำให้ความฝันของผู้ประกอบการเป็นจริง หนึ่งในเคสที่ประสบความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจมาโดยตลอด ติดตามผลงานที่ https://www.instagram.com/voravaj_official/?hl=en

  Synopsis

  While the world is struggling to survive the catastrophe, many are debating about the unknown future. In this little town “Samut Songkhram”, many hands put together just wanting to have a peaceful co existence with their nature. A unique eco-system was given by its geographical location, where the river flows through the open sea. There will always be a certain period of time in the day when the sea water and river stream merge. All raised farms or orchards are adapted to this natural system. This smallest town in Thailand with a size of only 416.7 SQKM, has nurtured food supply for the entire country. Thai food needs their produces of basic and vital ingredients, coconut sugar, coconut, shrimp, or krill paste, fish source, and sea salt. With their rich soil, this is the best place for super sweet pomelo and lychee. Not many people know that they have been fed by Samut Songkhram’s people.

  This documentary film depicts a simple daily life that is in danger because of the fast-changing pace of urbanisation. Current food security narratives must re-look at the traditions developed over centuries forming the vital ‘DNA’ of food cultures and how local people learn, adapt, and simply just listen to nature.

  Message from IGCAT

  On behalf of the International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT), official secretariat of the World Region of Gastronomy Platform, we would like to congratulate you, the Storytelling Research Team, Homemadefilm and Monrakmaeklong for having the short film ‘Palate Planet’ selected as winner of the World Regions of Gastronomy’ category of the Food Film Menu 2021.

  This acknowledgement is given not only to recognise excellent short films that showcase regional gastronomy, but also to highlight the crucial role that the audio-visual sector plays in protecting and promoting the local food and cultural diversity of Samut Songkhram, Thailand.

  In a world where more and more people move to globalised diets, it is vitally important to revalue local food as part of our cultural heritage and to make it visible both locally and internationally. Gastronomic films and videos like ‘Palate Planet’ have proved to be extremely effective to communicate this uniqueness and engage audiences across the globe.

  By telling local food stories, the audio-visual sector can powerfully contribute to reverse the downsizes of globalisation and climate change such as the worrying loss of biodiversity and its related traditional knowhow, that are the backbone of our regional food cultures.

  Therefore, we hope that this acknowledgement will serve all of you as a stimulus to continue working as ambassadors of Samut Songkhram and, at the same time, to keep enriching your work by exploring exciting cross-sectoral synergies both within and outside your community.

  IGCAT and the World Region of Gastronomy Platform will keep supporting you and the audio-visual sector by encouraging, promoting and circulating thought-provoking food films worldwide, in the common endeavour to build a more diverse and sustainable future for everyone.

  The book contains around 120 different types of Thai fish. Why did you choose to write about Thai fish?

  The first reason is that I want people to know the names of Thai fish. I believe it’s essential for people to know the names of the fish they’re eating. We’re quite familiar with the names of fish from other countries, like Japan and those that are commonly imported. However, when it comes to fish from our own country, we often fall short in identifying them or even knowing their names. When we know the names of these fish, it demystifies them, making us less hesitant to buy them, try different preparations, or even ask for guidance on how to cook and pair them … Many lesser-known fish species are underutilized and end up being used for fish balls and animal food, which is such a waste. The unfamiliar appearance of some of these fish might be why people are hesitant to buy them, decreasing their value. The second reason is to empower individuals with diverse cooking techniques. I’ve included different recipes for the various fish species listed. By offering a range of cooking methods, I hope to give people the confidence to experiment with these fish in their own kitchens. This book provides detailed information about each fish: their origin, characteristics. I also cover practical aspects like how to properly handle and prepare the fish, from how to kill and pack them to deboning”. (Source Chef Black interview by BK Magazine read the full interview https://bk.asia-city.com/restaurants/news/interview-chef-blacks-new-book-puts-120-types-thai-fish-newlight)

  Our Library

  Food and Agriculture Organisation of the United Nations (www.fao.org)
  UNWTO (Gastronomy) https://www.unwto.org/gastronomy-wine-tourism
  Slow Food Network https://www.slowfood.com/

  IGCAT Regions of Gastronomy Bid Book Collection https://igcat.org/projects/region-of-gastronomy-award/bid-books/

  KTC https://www.ktc.co.th/promotion/dining/international/culinary-collective
  Perfect link www.perfectlink.co.th
  National Food Institute https://www.nfi.or.th/home.php
  Research Papers